Catalan English Spanish

ÀMBIT DEL DRET LABORAL

DAVID CARRASCO ADVOCAT és un despatx multidisciplinar que opera per tot el país. Treballa amb totes les disciplines jurídiques. No obstant, val a destacar les següents matèries, amb les que habitualment hi treballa.

ÀMBIT DEL DRET LABORAL

  • Acomiadaments.
  • Reclamacions de quantiat.
  • Reclamacions de danys per accidents laborals.
  • Incapacitacions laborals.
  • Reclamacions from INSS.
  • Intervenció en Expedients de Regulació de l'Ocupació.
  • Reclamacions front sancions.

Aquesta tasca és realitzada amb la col·laboració del company:

Raul García Jiménez. Advocat. Especialista en Dret Laboral i Penal. Màster  en Dret del Treball i de la Seguretat Social per la Universitat de València.