Catalan English Spanish

Blog Advocad David Carrasco Tortosa

Noticies relacionades amb Dret Laboral. Dret Administratiu. Dret Penal. Dret Civil

  • Inici
    Inici Aquí pots trobar totes les entrades de blog de tota la pàgina web.
  • Categories
    Categories Mosrta un llistat de les categories d'aquest blog.
  • Etiquetes
    Etiquetes Mostra un llistat d'etiquetes que s'han emprat al blog.

 

Quasi sense que ens hàgim adonat, aquest estiu que anem deixant enrere han entrat en vigor dues lleis que modifiquen de manera important el sistema de protecció a la infància i a la adolescència: la LO 8/2015, de 22 de juliol; i la Llei 26/2015, de 28 de juliol. La llei que queda més alterada, com no podia ser d’una altra manera, és la LO 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, però també  s’han vist modificats, entre d’altres: Codi Civil, Llei d’Enjudiciament Civil, la LO 1/2004, de drets  i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, la LO 1/2004  de Mesures de Protecció Integral  contra la Violència de Gènere, i la LOPJ, per una qüestió merament competencial com veurem.

 

Continuar llegint
Visites: 3437