Catalan English Spanish

PRESENTACIÓ

  • En David Carrasco Tortosa es va llicenciar en Dret l'any 2005 per la Universitat de Girona.
  • El 2007 va superar el curs de l'Escola de Pràctica Jurídica impartit per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Girona.
  • Durant aquests anys, i des de la mateixa institució, ha obtingut diverses especialitzacions.
  • Dret Penal (Curs de Menors, de Violència Domèstica i de Gènere).
  • També ostenta la especialització de Dret d'Estrangeria.
  • Compta també amb l'especialització en Dret Penitenciari (Curs impartit pel Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya) i
  • D'Arrendaments Urbans i Rústics i Propietat Horitzontal (Fundació UdG). 

     Ha format part de la Junta de Govern de l'Associació de Joves Advocats de Girona (JAG).